Provincies

Het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest blijft over en valt buiten de indeling in provincies, maar heeft wel een gouverneur. De bevoegdheden over de gemeenschapsaangelegenheden die in dat gewest toebehoorden aan de provincieraad en de Bestendige Deputatie van de oude provincie Brabant, worden voortaan uitgeoefend door de Vlaamse Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. De bevoegdheden over de gewestelijke of federale aangelegenheden die in dat gewest toebehoorden aan de provincieraad en de Bestendige Deputatie van de oude provincie Brabant, worden uitgeoefend door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Deze splitsing is sinds 1 januari 1995 een feit. Sinds die datum valt Brussel niet meer onder het provinciale gezag.