Federale staat

Toch houdt de federale staat belangrijke bevoegdheden, onder meer op het vlak van buitenlandse zaken, landsverdediging, justitie, financiën, sociale zekerheid, belangrijke delen van volksgezondheid en binnenlandse zaken... De gemeenschappen en de gewesten zijn echter ook bevoegd voor buitenlandse betrekkingen. Regionale en culturele identiteiten verzoenen met een federale structuur is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Toch heeft dit als voordeel dat het besluitvormingsproces dichter bij de bevolking komt. Het resultaat is een scherper afgelijnde politieke structuur met een grotere klemtoon op de kwaliteit van het leven.