De gewesten

Naast de federale staat en de gemeenschappen staan de gewesten.

Er zijn drie gewesten. De benaming van de drie gewestelijke instellingen is ontleend aan de naam die hun grondgebied draagt. Vandaar dat we spreken (van noord naar zuid) van het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest.

Hun bevoegdheden werden uitgebreid in de loop van de verschillende hervormingen. Tijdens de tweede staatshervorming in 1980 hebben het Vlaamse en het Waalse Gewest hun parlement en hun regering gekregen. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest daarentegen kreeg zijn instellingen pas tijdens de derde staatshervorming in 1988-1989. De bevolking kiest om de vijf jaar rechtstreeks de leden van de gewestparlementen.

De gewesten hebben dus ook wetgevende en uitvoerende organen, die men het gewestparlement en de gewestregering noemt.

Vergeet ten slotte niet dat in Vlaanderen de gemeenschaps- en gewestelijke instellingen zijn samengesmolten. In Vlaanderen heeft men dus één parlement en één regering.