Accordion

Naast de federale staat en de gemeenschappen staan de gewesten.

Er zijn drie gewesten. De benaming van de drie gewestelijke instellingen is ontleend aan de naam die hun grondgebied draagt. Vandaar dat we spreken (van noord naar zuid) van het Vlaamse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Waalse Gewest.

Het bestuursniveau dat het dichtst bij de burger staat is de gemeente.

Bij het ontstaan van de Belgische staat in 1831 waren er 2 739 gemeenten. Sinds de fusie van de gemeenten in 1975 zijn er nog 589 gemeenten.

Sinds de vierde staatshervorming zijn er tien provincies.

Inderdaad, door de vierde staatshervorming werd de provincie Brabant afgeschaft en vervangen door twee nieuwe provincies: Vlaams-Brabant en Waals-Brabant.

Het deel in het Waalse Gewest is de provincie Waals-Brabant, het deel in het Vlaamse Gewest is de provincie Vlaams-Brabant.